AİLE TERAPİSİ

  • adimadim
  • adimadim
  • adimadim
  • adimadim

AYLİN TOKCAN İLE
ADIM ADIM İLERLİYORUMKİŞİSEL GELİŞİM ATÖLYELERİ


AİLE TERAPİSİAmaç: Aile üyeleri arasındaki iletişimi fark ettirme, dirençle baş etme ve fonksiyonel olmayan davranışları düzeltmeye çalışmaktır.

Duruma bağlı olarak farklı terapötik (sağaltıcı) teknikler kullanılmaktadır. Birey ile değil, aile ile çalışılır.

Aile üyelerinin birbirleriyle nasıl etkileşim kurduğu ile ilgilenilir. Ailenin ve bireysel aile üyelerinin yaratıcılıklarını arttırmaya önem verilir.

Aile içindeki düşünceler, duygular, davranışlar ve tüm bunların yaşantılar üzerindeki etkisine odaklanılır.

Aile bireyleri arasındaki anlayışı geliştirme hedeflenir. Aile danışmanlığında, aile üyelerine yeni bakış açıları kazandırılmaya çalışılır ve problemlerine alternatif çözüm yolları bulmalarına yardımcı olunur.

Bir aile üyesindeki değişim bütün aileyi etkilemektedir